Συλλογιστική Ανάδραση
67.png

Η διαδικασία επιτεύχθηκε με επιτυχία!!!

Ήρθε η ώρα να δράσετε συλλογικά!

Α) Αρχικά η κάθε ξεχωριστή ομάδα συγκεντρώνει το υλικό της και κάθε παιδί προσωπικά ξαναθυμάται αυτά που είχατε κάνει ομαδικά(μια σύντομη ανάγνωση νομίζω αρκεί). Ορίστε ένα παιδί υπεύθυνο ώστε να παρουσιάσει στις άλλες ομάδες συνοπτικά το έργο σας. Έτσι όλες οι ομάδες θα γνωρίζουν τι πραγματοποίησαν οι άλλες.

Όλες οι ομάδες τώρα γίνεστε μία!

Τώρα ήρθε η ώρα όλοι οι επιστήμονες να δράσετε μαζί!

Αφού έχετε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της κάθε ομάδας έρχεστε τώρα όλοι μαζί να κατασκευάσετε μία αφίσα που να έχει τίτλο:

‘«Πλανήτης εκπέμπει SOS»: Δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον’.

(Η αφίσα θα μπορεί να περιέχει εικόνες, κείμενο, ζωγραφιές αλλά επίσης θα μπορεί να έχει δικές σας απόψεις για το θέμα.)

Αφήστε τον εαυτό σας να δημιουργήσει!Η τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης!

B)Αφού τελειώσετε εκφράστε τα συμπεράσματα που εξάγατε στον δάσκαλο σας και συζητήστε τα μαζί του. Έπειτα γράψτε λίγες προτάσεις που να περιγράφετε στον Μπράιαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον, έτσι ίσως καταλάβει γιατί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για την καταπάτηση τους.
Συμπλήρωσε τα λόγια σου
ΕΔ'Ω.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License