Προεκτάσεις

Το WikiQuEsd απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και Πολίτική Αγωγή (Κ.Π.Α.) στο κεφάλαιο «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Στόχος του είναι να ενημερώσει τα παιδιά για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι του αλλά και για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν και είναι η αιτία καταπάτησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων τους.

Μία προτεινόμενη δράση(προέκταση):
Στις 10 Δεκεμβρίου είναι η παγκόσμια μέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χρησιμοποιήστε την αφίσα που δημιουργήσατε στο στάδιο της συλλογιστικής ανάδρασης και διοργανώστε μια ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και για το πώς επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων αλλά και τη βιοποικιλότητα. Σκοπό έχετε την ενημέρωση των συμμαθητών σας στο σχολείο για αυτό το πολύ σημαντικό οικολογικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ:

  • Πως δημιουργήθηκε και ποιες είναι οι αιτίες;
  • Ποιες οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και ποιες στην βιοποικιλότητα;
  • Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License