Πλαίσιο Στήρηξης

Ποια κατάσταση μας οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα;

Τον 21ο αιώνα η καταπάτησης των δικαιωμάτων των ανθρώπων αποτελεί ποινικό αδίκημα και καταδιώκεται από τον νόμο. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα βασικά δικαιώματα τους, όπως είναι τα πολιτικά, τα εργασιακά κ.τ.λ., ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι έχουν δικαιώματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν επιδιώκεται μέσα από αυτό το διαδικτυακό διδακτικό σενάριο οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν δικαιώματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Όμως ταυτόχρονα να καταλάβουν ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις προς την φύση και όσο ποιο γρήγορα αναλάβουν δράση τόσο ποιο γρήγορα θα αποφευχθούν τα χειρότερα. Η εργασία έχει στόχο να κάνει μυήσει τους μαθητές στην περιβαλλοντική ηθική και σε έναν βιώσιμο τρόπο σκέψης.

Που απευθύνετε;

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και Πολίτική Αγωγή (Κ.Π.Α.) στο κεφάλαιο «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία;

Αυτή η εργασία είναι βασισμένη στην εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται μέσα από τους 4 πυλώνες και τις αξίες που τους περικλείουν. Βασισμένη στις 10 Δεξιότητες για τον 21ο αιώνα θα επιδιώξω να καλλιεργήσω στα παιδιά την συνεργασία μέσα από το διαχωρισμό ομάδων και την πραγματοποίηση ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τη συνεργασία ταυτόχρονα αναπτύσσεται και η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά, μιας και επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό να ανακαλύψουν την γνώση. μέσα από τη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσεις τα παιδιά θα αναπτύξουν την δεξιότητα της συνδεσιμότητας μεταξύ εννοιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση. Επίσης η ανάπτυξή της κριτικής σκέψης και η επίλυση προβλημάτων είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες γι αυτό το λόγο θέλουμε να αναπτυχθούν, αυτό θα συμβεί μέσα από τις εργασίες που θα πραγματοποιήσουν. Ακόμα μια δεξιότητα που επιδιώκω να προαχθεί είναι η δημιουργικότητα, πολλές εργασίες κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρύβουν στοιχεία δημιουργικότητας. Επιπροσθέτως φιλοδοξώ ότι θα αναπτυχθούν επίσης δεξιότητες όπως ο κριτικός αναστοχασμός και η κριτική συνείδηση δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εάν έχουν αναπτυχθεί οι προηγούμενες, ταυτόχρονα, αναπτύσσεται και συνυπευθυνότητα δεξιότητα απαραίτητη για την συνειδητοποίηση ότι αποτελεί μέλος του συνόλου πράγμα που προάγεται μέσα από τις διαδικασίες της εργασίας. Τέλος η διαπολιτισμικότητα είναι μία ακόμα δεξιότητα που προσπαθεί το λογισμικό να προωθήσει και αυτή μπορεί να περικλείεται είτε μέσα από τις εργασίες είτε μέσα στο ίδιο το υλικό. Όλες αυτές οι δεξιότητες μαζί οδηγούν στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία.

Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις

Μια προϋπόθεση για τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι οι μαθητές να γνωρίζουν να χειρίζονται τον ηλεκτρονικού υπολογιστή δηλαδή περιήγηση στο διαδίκτυο. Ακόμα απαραίτητο είναι τα παιδιά να έχουν λογαριασμό Gmail, διότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα χρειαστεί να καταγραφούν κάποιες από τις απαντήσεις του εκεί.

Οργάνωση της τάξης

Το συγκεκριμένο wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ομάδο-συνεργατική διδασκαλία (η συνεργασία των μαθητών είναι απαραίτητη). Πραγματοποιείται σε εργαστήριο πληροφορικής, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση επαφή με το υλικό. Με αυτό τον τρόπο η ανακάλυψη της γνώσεις θα είναι πιο προσιτή και πιο ενδιαφέρουσα.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, όλων των περιφερειακών μέσων (ηχεία κτλ) και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License