Νομικοί

Εσείς, όπως αναφέραμε και πριν θα αναζητήσετε και το Νομικό πλαίσιο γύρω από τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Δηλαδή θα ανακαλύψετε ποια είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Τα δικαιώματα είναι θεσπισμένα από το νόμο με στόχο να μην καταπατούνται, αν όμως καταπατηθούν αυτό αποκαλείται αδίκημα και καταδιώκεται από τον νόμο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσετε στην εξάλειψη της καταπάτησης τους!

%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%2B2001%2B%E2%80%93%2B%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2B24.jpg

1) https://www.wwf.gr/images/pdfs/InductionPack_EnvironmentalLawWWF.pdf
Μελετήστε το άρθρο της WWF που σχετίζεται με το περιβαλλοντικό δίκαιο. Έπειτα αντιστοίχισε τις χρονολογίες με τα σωστά γεγονότα.

https://www.slideshare.net/88DIMATH/ss-35928205
Ρίξτε μια ματιά στο παραπάνω Power Point εάν χρειάζεστε ακόμα περισσότερο υλικό.

2) Κατασκευάστε έναν εννοιολογικό χάρτη με τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά δικαιώματα και γράψτε δίπλα από το κάθε ένα κάποιες λέξεις κλειδιά.

Πάτα εδώ για να δημιουργήσεις τον χάρτη!

3)

Το παραπάνω σποτ έχει σκοπό την επαγρύπνηση των πολιτών σχετικά με τα περιβαλλοντικά τους δικαιώματα. Γράψτε μια παράγραφο σχετικά με αυτά τα δικαιώματα των πολιτών.

Πάτα εδώ για να γράψεις!

4) Αυτό είναι ένα βίντεο που έχουν φτιάξει άλλοι μαθητές, που σαν και εσάς ενδιαφέρονται για την μη καταπάτηση των περιβαλλοντικών μας δικαιωμάτων.
Αφού έχετε μελετήσει όλα τα παραπάνω, τι πιστεύετε, υπάρχει όντως καταπάτηση των δικαιωμάτων μας;

Μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλια σας στο Blog(στην αντίστοιχη ομάδα)!!!

[[size 0%]]

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License