Ενεργοποίηση
%2821%29.png43

Βλέποντας τις παραπάνω εικόνες. Εσείς τι πιστεύετε;

Γνωρίζετε για τα δικαιώματα σας που σχετίζονται με το περιβάλλον;

Καταπατούνται τα δικαιώματα σας;

Εσείς, από την άλλη, έχετε υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License